Για ένα νέο ξεκίνημα

Με ενθουσιασμόν ανεπιφύλακτον και πολλές προσδοκίες εγκαινιάζουμε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα της Ανωτάτης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.), έργο νέων και άξιων Εφέδρων Αξιωματικών.


Η νέα Ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα καινούριο ξεκίνημα και βέβαια ανοίγει στην Ομοσπονδία πρωτοβάδιστους δρόμους στον τόσο σημαντικό και κρίσιμο τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Προσφέρει ακόμα την δυνατότητα αμεσότερης πρόσβασης στα τελούμενα στους 57 Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών (Σ.Ε.Α.Ν.) της χώρας και στα Παραρτήματά τους. Χαλκεύει επίσης αρράγιστους τους δεσμούς με τους αδελφούς Εφέδρους Αξιωματικούς της Κύπρου μας. Η νέα ιστοσελίδα μας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, καθώς θα μας δίνει την δυνατότητα εγγύτερης επαφής με την Διασυμμαχική Συνομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (C.I.O.R.) και την Διασυμμαχική Συνομοσπονδία Ιατρών Εφέδρων Αξιωματικών (C.I.O.M.R.), των οποίων η Α.Π.Ο.Ε.Α. είναι από τα ιδρυτικά μέλη τους. Τέλος συνιστά πολύτιμο εργαλείο συνεργασίας και σύσφιξης των μεταξύ των Εφέδρων Αξιωματικών σχέσεων.


Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες και ειλικρινή συγχαρητήρια στους συναδέλφους Εφέδρους Αξιωματικούς, αφιλοκερδείς λειτουργούς της ιδέας της Πατρίδος, «ανθ’ ων καλών και θετικών εποίησαν».Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

Γρηγ. Φιλ. Κωσταράς Γεώργιος Σ. Ασλανίδης

Καθηγητής Παν/μιου Αθηνών