ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΓια να εκλεγεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται:

• Να είναι μέλος του ΣΕΑΝ.
• Να μη στερείται της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του.
• Να μην καταδικάστηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις από τα άρθρα59 - 65 του Ποινικού Κώδικα προβλεπόμενες στερήσεις και ανικανότητες.
• Να είναι ταμειακά εντάξει με τον Σύνδεσμο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΣΕΑΝ εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από τα παρόντα και ταμειακά εντάξει μέλη τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από αριθμό εκλεκτόρων αντιπροσώπων των ΣΕΑΝ, ως εξής : α) Οταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών του ΣΕΑΝ είναι μέχρι 100, ο ΣΕΑΝ εκπροσωπείται στην ψηφοφορία πό έναν αντιπρόσωπο, όταν είναι από 101 έως 200 από δύο αντιπροσώπους και όταν είναι πάνω από 200 ο αριθμός των δύο αντιπροσώπων αυξάνεται με έναν κάθε 300 επί πλέον μέλη. β) Οι εκλέκτορες που αντιπροσωπεύουν τους ΣΕΑΝ εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς κατά την ίδια με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία.

Πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.

Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του 25μελούς Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου των Εφέδρων Αξιωματικών που διεξήχθησαν την 18η Απριλίου 2015, στα γραφεία της ΑΠΟΕΑ, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, εξελέγησαν οι εξής Εφεδροι Αξιωματικοί:

Επώνυμο, Όνομα και Πατρώνυμο, ΣΕΑΝ

1. Αγάθος  Νικόλαος           του Γεωργίου                         ΣΕΑΝ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2. Αγραφιώτης  Αγγελος     του Γεωργίου                              »        ΑΘΗΝΩΝ

3. Αρβανίτης Δημήτριος     του Σωτηρίου                              »        ΑΧΑΪΑΣ

4. Ασλανίδης Γεώργιος       του Σάββα                                   »        ΑΘΗΝΩΝ

5.  Βερέμης Απόστολος                                                           »       ΛΑΡΙΣΗΣ

6. Θεοδώρου Δημήτριος      του Ελευθερίου                          »       ΦΛΩΡΙΝΑΣ

7. Κανάρης Ιωάννης            του Μιχαήλ                                 »       ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

8.  Κατιρτζόγλου  Βασίλειος    του Νικολάου                         »       ΣΕΡΡΩΝ

9. Κεμαλάκης Αντώνιος           του Δημητρίου                        »       ΕΒΡΟΥ

10.  Κιούλιας Παναγιώτης          του Νικολάου                         »      ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

11.  Κρουσταλάκης Παντελή      του Γεωργίου                         »       ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

12.  Κωσταράς Γρηγόριος           του Φιλίππου                         »       ΑΘΗΝΩΝ

13.  Λαδόπουλος Θρασύβουλος   του  Νικολάου                       »        ΑΘΗΝΩΝ

14.  Λέτσιος Κλεάνθης                 του Κων/νου                        »       ΛΑΡΙΣΗΣ

15.  Μαυρομιχάλης Ιωάννης              >>                                   »       ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16.  Μιχαλάκος Δημήτριος          του Σωτηρίου                       »       ΛΑΚΩΝΙΑΣ

17.  Μπέης Νικόλαος                   του Αθανασίου                     »       ΠΙΕΡΙΑΣ

18. Ντενησιώτης Ιωάννης                                                          »       ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19.  Σαλμανίδης Αντώνιος           του Σεραφείμ                        »       ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

20.  Σιδηροφάγης Δημήτριος       του Φωτίου                           »       ΧΙΟΥ

21.  Τσινταβής Ιωάννης               του Βασιλείου                       »      ΦΩΚΙΔΟΣ

22.  Τσοκαρίδης  Νικόλαος         του Ιωάννη                            »       ΚΟΖΑΝΗΣ

23.  Φαντόπουλος Αντώνιος        του Νικολάου                        »       ΠΕΙΡΑΙΩΣ

24.  Φιλιππίδης Μιχαήλ               του Παναγιώτη                      »       ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

25.  Φράγκος Χρήστος                  του Γεωργίου                       »        ΗΜΑΘΙΑΣ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνέλθουν σε ένα μήνα από την εκλογή τους σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Η εκλογή γίνεται εφ' όσον παρευρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εαν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται αυτή μεταξύ αυτών που πλειοψήφισαν, για κάθε αξίωμα, μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών, μπορεί να επαναληφθεί σε οκτώ (8) ημέρες οπότε απαιτείται η πλειψηφία των 3/5 των μελων και σε περίπτωση μη επιτυχίας και της πλειοψηφίας αυτής αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ εκλέγουν κατά τον ίδιο τρόπο μεταξύ των μελών, την Εκτελεστική Επιτροπή της η οποία αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται νόμιμα για να εκλεξει τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο των ΕφέδρωνΑξιωματικών που εξελέγει σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις από τις εκλογές που διεξήχθησαν την 22α Απριλίου 2000, συνήλθε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του και στην συνέχεια την Eκτελεστική Επιτροπή του ως ακολούθως:

Προεδρείο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Κωσταράς Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος: Φαντόπουλος Αντώνιος
Γενικός Γραμματέας: Ασλανίδης Γεώργιος
Ταμίας: Λαδόπουλος Θρασύβουλος
Έφορος: Αρβανίτης Δημήτριος

Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος Κωσταράς Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος Φαντόπουλος Αντώνιος
Γεν.Γραμματέας Ασλανίδης Γεώργιος
Μέλος Αγραφιώτης Άγγελος
Μέλος Φιλιππίδης Μιχαήλ
Μέλος Κιούλιας Παναγιώτης
Μέλος Μπέης Νικόλαος